Ten behoeve van een offerteaanvraag, subsidieaanvraag (b.v. BRIM), etc., kan Bouw Consultancy van der Meer voor u de bestaande toestand van een pand, of een deel hiervan, opnemen en de bevindingen verwerken in een opnamerapport.

Bouwen is mensenwerk, en helaas kunnen er achteraf klachten ontstaan bij een gebouw.
Deze klachten kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan door verkeerd materiaalgebruik, een verkeerde opbouw van constructies, ondeskundig verwerken van materialen, etc..
Bouw Consultancy van der Meer kan voor u bij klachten, onderzoek plegen naar de oorzaak van de klachten.
In overleg kan van dit onderzoek een opnamerapport worden opgesteld, eventueel aangevuld met een hersteladvies en kostenindicatie.

Voor bijvoorbeeld de (ver)koop van een woning of pand kan Bouw Consultancy van der Meer voor u de bestaande situatie van de woning of het pand opnemen.
Van deze opname wordt een opnamerapport opgesteld, waarbij per onderdeel wordt aangegeven wat de status is van dit onderdeel.
Indien van toepassing worden bij geconstateerde onvolkomenheden een hersteladvies afgegeven met kostenindicatie.
Door dit rapport krijgt u inzicht in wat u (ver)koopt en dit kan u behoeden voor problemen en kosten achteraf.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.